Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen

5,00 

Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2
Harju-Luukkainen, Heidi; Nissinen, Kari; Sulkunen, Sari; Suni, Minna; Vettenranta, Jouni
978-951-39-5751-3;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2014

Ensimmäistä kertaa Suomen PISA 2012 -tutkimuksessa poimittiin yliotos maahanmuuttajataustaisista nuorista, joiden määrä maassamme on lisääntynyt edelleen. Koska maahanmuuttajanuorten oppimistuloksista on saatu tähän saakka vain niukasti tietoa, halusi opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, millaisiin oppimistuloksiin he yltävät PISA-tutkimuksessa.

PISA 2012 on järjestyksessään viides tutkimus OECD:n PISA-arviointiohjelmassa. Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret osaavat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Tässä julkaisussa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten matematiikan, luonnontieteiden ja lukutaidon osaamista sekä ongelmanratkaisutaitoa. Oppimistulokset vaikuttavat keskeisesti maahanmuuttajanuorten mahdollisuuksiin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Osaamisen lisäksi raportissa kerrotaan nuorten sitoutumisesta kouluun ja koulunkäyntiin, motivaatiosta, käsityksestä itsestään oppijoina ja koulusta oppimisympäristönä sekä eri taustatekijöiden yhteyksistä oppimistuloksiin.

Varasto loppu

Lisätiedot