Auditory perceptual learning

5,00 

Evidence from electrophysiological recordings in rodents and humans
Kurkela, Jari
978-951-39-7459-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (618)
2018

Opetellessasi uutta kieltä keskityt tietoisesti havaitsemaan eroja äänteiden välillä. Aluksi eroja äänteiden välillä voi olla melkein mahdotonta havaita. Vähitellen kykysi erotella ääniä paranee. Tällaista oppimista kutsutaan kuulonvaraiseksi havainto-oppimiseksi. Siinä hermostoon muodostuu äänteisiin liittyviä uusia muistijälkiä.

Jari Kurkela tutki väitöstyössään kuulonvaraisen muutoksen havaitsemisen hermostollista perustaa ihmisillä ja jyrsijöillä. Hän selvitti myös mahdollisuutta kehittää muutoksen havaitsemista aikuisilla pelkästään passiivisen altistamisen avulla.

Lapsuudessa opitaan havaitsemaan muutoksia äänissä ilman ponnistelua ja tietoista harjoittelua. äidinkielelle tyypilliset erot tavuissa ja sanoissa omaksutaan ilman varsinaista opetusta. Onkin havaittu, että lapsuudessa hermoston herkkyyskauden aikana uusien muistijälkien muodostumiseen riittää pelkkä toistuva altistuminen.

Perinteisesti on ajateltu, että herkkyyskauden jälkeen vain tietoinen harjoittelu johtaa uusien muistijälkien muodostumiseen.

Tutkimuksessaan Kurkela havaitsi, että toistuva passiivinen altistuminen vieraan kielen puheäänille usean päivän ajan kehitti sekä ihmisten että rottien kykyä havaita muutoksia. Aivovastemittausten tulokset viittasivat siihen, että uusia muistijälkiä muodostui ennestään vieraisiin puheäänen piirteisiin. Tämän on aikaisemmin oletettu olevan mahdollista vain hermoston kehityksen herkkyyskauden aikana.

Passiivinen altistaminen edistää oppimista

Kurkelan väitöskirjatyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi vieraan kielen tai musiikin opetuksessa. Kenties tulevaisuuden kielikurssit alkavat passiivisella altistuksella vieraan kielen piirteisiin. Oppilaat voisivat vaikkapa kotiaskareiden tai kävelylenkkien ajan ensin kuunnella vieraan kielen puhetta. Näin he olisivat harjoitelleet jo valmiiksi aivojaan ennen luokkahuoneopetuksen alkamista ja olisivat valmiimpia aktiiviseen oppimiseen.

 

11 varastossa

Lisätiedot