Asymmetrical muscle strength deficit, mobility limitation and aquatic resistance training in persons with knee osteoarthritis

5,00 

Valtonen, Anu
978-951-39-5089-7; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (191)
2013

Maailman yleisin nivelsairaus, nivelrikko, ilmenee yleisimmin suurissa painoa kantavissa nivelissä, kuten polvissa. Se aiheuttaa niveleen vaikea-asteista kipua ja sen seurauksena liikkumiskyvyn ongelmia. Suomessa tehdään nivelrikon seurauksena yli 9 000 polven tekonivelleikkausta vuosittain. Polven tekonivelleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa käytetään paljon vedessä tapahtuvaa harjoittelua, mutta tutkimustietoon perustuva näyttö vesiharjoittelun vaikuttavuudesta tekonivelkuntoutuksessa on vielä vähäistä.

Anu Valtosen selvitti väitöstutkimuksessaan 50-75 -vuotiaiden polven nivelrikosta kärsivien liikkumiskyvyn ongelmia ennen polven tekonivelleikkausta ja sen jälkeen sekä vesiharjoittelun vaikutuksia polven tekonivelleikattujen liikkumiskykyyn ja polvea liikuttaviin lihaksiin.

Tulosten mukaan vaikeaa polven nivelrikkoa sairastavien reisilihasten tehossa, voimassa ja lihasmassassa on suuri alaraajojen välinen ero, joka myös selittää heillä ilmeneviä liikkumiskyvyn ongelmia. Liikkumiskyvyn ongelmat säilyvät ainakin 10 kuukautta polven tekonivelleikkauksen jälkeen.

- Polven tekonivelleikkaukseen liittyvää kuntoutusta tulisi tehostaa, jotta ihmisten elinpiiri ei rajoittuisi liikkumiskyvyn ongelmien kuten esimerkiksi porraskävelyn vaikeutumisen vuoksi, Valtonen kertoo.

Kun polven tekonivelleikatut harjoittelivat kolmen kuukauden ajan vedessä intensiivisen vastusharjoitteluohjelman mukaan, havaittiin, että vesiharjoittelulla voitiin lisätä sekä leikatun ja leikkaamattoman alaraajan reisilihasten tehoa, voimaa ja lihasmassaa sekä parantaa liikkumiskykyä.

- Intensiivisen vesiharjoittelun avulla voidaan saavuttaa monipuoliset harjoitusvaikutukset ja näin ollen tehostaa kuntoutumista tekonivelleikkauksesta, Valtonen kertoo.

Harjoittelun positiiviset vaikutukset säilyivät reisilihasten tehossa 12 kuukautta harjoittelun päättymisen jälkeen. Ihmisten tavanomainen fyysinen aktiivisuus ei kuitenkaan ollut riittävää ylläpitämään saavutettuja harjoitusvaikutuksia liikkumiskyvyssä ja reisien lihasmassassa.

- Harjoitusvaikutusten säilyminen lihastehossa on tärkeää, sillä tehoa tarvitaan mm. korjaamaan kehon asentoa horjahduksen jälkeen ja näin estämään kaatuminen, Valtonen toteaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 93 miestä ja naista, joiden liikkumiskykyä mitattiin kävelynopeuden ja porrasnousun avulla, lihastehoa ja -voimaa isokineettisellä mittalaitteella sekä lihasmassaa tietokonetomografiakuvausten avulla. Vesiharjoittelussa käytettiin veden vastusta lisääviä vastuskenkiä.

Abstract

The purpose of the study was to investigate the asymmetrical muscle deficit of the lower limbs, and its consequences for mobility limitation in 50-75-year-old persons with knee osteoarthritis (OA) and knee replacement. Also, the effects of aquatic resistance training on mobility limitation, muscle power, torque, cross-sectional area (CSA), and asymmetrical muscle deficit, and the maintenance of training-induced benefits were studied in persons with knee replacement.

Data from two research projects were used. KNEE-OA is a clinical randomized controlled trial (n=43) on the rehabilitation of patients suffering from end-stage OA of the knee joint. KNEE-REPLACEMENT is a clinical randomized controlled trial (n=50) on the effects of aquatic resistance training including patients recovering from knee replacement. Mobility limitation, muscle power, torque and muscle CSA were assessed, and the asymmetrical muscle deficit was calculated. Persons with knee replacement participated in 3-month aquatic resistance training intervention that aimed to improve lower limb muscle power and torque, and thus mobi

6 varastossa

Lisätiedot