Arviointi työvälineenä

3,00 

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen
Ihme, Irene
978-952-451-412-5;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2009

Kasvava lapsi ja nuori on itsenäistymiseensä asti kykenemätön tarkastelemaan omaa tekemistään erillään omasta itsestään, minäkäsityksestään. Näin ollen arvioinnit - sekä sanalliset että numeeriset - tarkoittavat oppilaalle, että hän on hyvä tai huono sen mukaan, mitä arviointi hänelle kertoo. Arvioinnin uudistaminen onkin keskeinen koulun tehtävä.

Miten arviointi voisi tukea oppilaiden suotuisaa kasvua? Miten yksittäiset arviointimenetelmät voitaisiin yhdistää tarkoituksenmukaiseksi arviointiprosessiksi? Kirjassa esitetty malli tarjoaa käytännöllisen välineen opetuksen suunnitteluun ja toimivaan arviointiin.

2 varastossa

Lisätiedot