Arviointi ja kehityskeskustelu

5,00 

Koko kuva oppijasta
Vuorinen, Jukka
952-451-006-5;
PS-kustannus.
Opetus 2000
2000

Oppilaan, opettajien ja vanhempien yhteisestä kehityskeskustelusta on tulossa keskeinen osa koulun ydintapahtuman, oppimisen ja kasvun, arviointia. Kehityskeskustelu on yksilöllinen ja tehokas kodin ja koulun yhteistyömuoto, jossa kasvokkain pohditaan lapsen tai nuoren kehitystä.

Tässä kirjassa uutta työtapaa kehittäneet opettajat ja oppilaanohjaajat pohtivat keskustelun merkitystä ja mahdollisuuksia kaikkien osallistujien kannalta unohtamatta teoreettistakaan taustaa.

Kirjassa esiteltävät käytännön toimintamallit ja kokemukset rohkaisevat jokaista opettajaa aloittamaan kehityskeskustelut omassa koulussaan.

1 varastossa

Lisätiedot