Aktiivinen elää pidempään

5,00 

Fyysinen aktiivisuus, sydänsairaudet ja kokonaiskuolleisuus iäkkäillä ihmisillä
Äijö, Marja
978-951-39-6268-5; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (226)
2015

Fyysinen aktiivisuus on keskeinen tekijä, joka tukee iäkkäitä ihmisiä elämään terveempänä pidempään. Liikkuminen on tärkeää myös sydänsairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Näistä faktoista huolimatta useat iäkkäät ihmiset eivät liiku.

äijö tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan 75- ja 80-vuotiaiden miesten ja naisten fyysistä aktiivisuutta, siinä tapahtuvien muutosten yhteyksiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja kokonaiskuolleisuuteen viiden, kymmenen ja 18 seurantavuoden aikana. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat terveyskyselyyn aktiivisuudestaan ja kävivät laboratoriossa terveys- ja toimintakykymittauksissa, joissa muun muassa lääkäri kävi läpi heidän terveystietonsa. Kuolleisuustiedot kerättiin rekistereistä.

Tutkimustulokset osoittivat iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden laskevan viiden seurantavuoden aikana. Erityisesti sydänsairaudet ennustivat voimakasta liikkumisen vähenemistä. Kuitenkin osa tutkimukseen osallistuneista pystyi ylläpitämään ja jopa lisäämään aktiivisuuttaan ikääntymisestään huolimatta. Fyysisesti aktiiviset pystyivät kävelemään 10 metrin kävelytestin nopeammin kuin ne, jotka liikkuivat vähemmän. Seurantatutkimus osoitti liikkuvien iäkkäiden elävän pidempään kuin vähemmän aktiivisina olleiden tai sellaisiksi muuttuneiden. Väitöstutkimuksen tulosten mukaan liikunta toi elinvuosia myös iäkkäille, joilla oli sydänsairauksia.

- Iäkkäitä ihmisiä pitää kannustaa fyysisesti aktiiviseen elämään. Terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa tulee ottaa systemaattisesti käyttöön iäkkäiden ihmisten fyysisen aktiivisuuden tason itsearvioinnit ja yksinkertaiset aktiivisuutta mittaavat testit. Myös liikkumistottumuksissa tapahtuvia muutoksia tulee seurata, äijö toteaa.

 

11 varastossa

Lisätiedot