Akateemisen varhaiskasvatuksen muotoutuminen

22,00 


Husa, Sari; Kinos, Jarmo
952-5401-03-0; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (4)
2001

Varhaiskasvatusta voidaan hahmottaa käytännön kasvatustyönä, oppiaineena ja tieteenalana. Tämä tutkimus keskittyy varhaiskasvatuksen yliopistokytkentöihin. "Akateemisen varhaiskasvatuksen muotoutuminen" on ensimmäinen suomalaisen varhaiskasvatuksen akateemistumiseen kohdentunut tutkimus.

Akateemisen varhaiskasvatuksen lyhyet juuret ulottuvat 1970-luvulle. Tutkimus on ajankohtainen, sillä varhaiskasvatus vakiinnutti asemansa kasvatustieteen kentällä vasta 1990-luvun puolessa välissä tuolloin perustettujen professuurien myötä.

Varhaiskasvatustieteen valtavirta on määriteltävissä yleisen kasvatustieteen kaltaiseksi monitieteiseksi tieteenalaksi, jossa suosittu kasvatuspsykologinen aines lähentyy ja integroituu historiallis-kulttuuris-yhteiskunnalliseen pääomaan. Tällöin varhaiskasvatus linkittyy aina perheeseen, elämänkulkuun ja yhteiskuntaan monimutkaisella tavalla.

84 varastossa

Lisätiedot