Akateeminen luokanopettajakoulutus

30,00 

30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita
Kallioniemi, Arto; Toom, Auli; Ubani, Martin; Linnansaari, Heljä
978-952-5401-54-7; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (52)
2010

Akateeminen suomalainen luokanopettajakoulutus on sekä kotimaisten että kansainvälisten asiantuntijoiden, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Opettajan ammatin keskeinen koulutuksellinen ja kasvatuksellinen asema aikaansaa sen, että opettajankoulutuksesta ja opettajan ammattiin kohdistuvista haasteista keskustellaan. On tärkeää, että opettajankoulutuksen tutkijat ja opettajankouluttajat osallistuvat tähän monipuoliseen keskusteluun omaan tutkimukseensa perustuvilla kannanotoillaan.

Käsillä olevassa kirjassa asiantuntijat tarkastelevat akateemista luokanopettajakoulutusta, sen tilaa ja mahdollisuuksia viimeaikaisen ja lähtökohtaisesti kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa valotetaan luokanopettajakoulutuksen historiallisia ja yhteiskunnallisia kytköksiä. Keskeisiä teoreettisia lähtökohtia, ainedidaktiikan ja tiedonalojen asemaa pohditaan tavoiteltavan luokanopettajuuden näkökulmasta. Luokanopettajakoulutuksen valmiutta vastata uusiin yhteiskunnallisiin ja koulutuksellisiin haasteisiin selvitetään erityisesti opettajan toimijuuden, teknologisten uudistusten ja monikulttuurisuuden teemoja tarkastelemalla.

Teos on kunnianosoitus maisteripohjaisen luokanopettajakoulutuksen kehittäjän emeritusprofessori Juhani Hytösen elämäntyölle ja samalla opettajankouluttajien syntymäpäivälahja omalle koulutukselleen. Se kuvaa nykypäivän opettajankouluttajien keskuudessa vallitsevaa tutkimuskulttuuria ja vireää tutkimusaktiivisuutta, joka suuntautuu luokanopettajuuden ytimeen, akateemisen luokanopettajakoulutuksen rakenteisiin, opettajankoulutuksen uusiin haasteisiin sekä opettajan ammatin yhteiskunnallisiin kytköksiin. Kirja tarjoaa opettajankoulutusta käsittelevää asiantuntijatietoa sekä alan ammattilaisten ja opiskelijoiden että kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tietoon.

94 varastossa

Lisätiedot