Ajatusten lähteillä

7,00 

Aatteiden ja oppien historiaa
Myllykangas, Mikko; Pietikäinen, Petteri
978-952-495-423-5;
Gaudeamus.
2017

Ihmisiltä on luontevaa kysyä, mistä he ovat kotoisin tai kuinka hyvin he tuntevat sukujuuriaan. Harva tohtii kuitenkaan tiedustella, mistä keskustelukumppanin ajatukset ovat peräisin. Elämme harhassa, että ajatuksemme olisivat omiamme, vaikka valtaosa uskomuksistamme on vain lainoja aikaisemmilta sukupolvilta.

Aate- ja oppihistoria tutkii näitä käsitysten ja oppirakennelmien vaiheita. Nykyhetkessä on tärkeää ymmärtää, millaisia näkemyksiä ja päättelykulkuja on kätkeytynyt erilaisten hyviksi tai huonoiksi koettujen historiallisten tapahtumien taustalle. Kaikki ihmisten teot pohjautuvat lopulta jonkinlaisiin ajatuksiin.

Ajatusten lähteillä esittelee aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen perusteita ja käy läpi esimerkkitapausten avulla muun muassa tunneteorioita, utopioiden historiaa ja yhdysvaltalaisen liberalismin edistysihanteita. Teos myös osoittaa, kuinka psykiatriset tai lääketieteelliset käsitykset vaikkapa tuberkuloosista, mielisairauksista ja itsemurhasta voivat ohjata koko yhteiskunnan suuntaa.

Sisältö:

Johdanto / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas
1. Aatehistoria:
Aatehistorian merkitys ja välineet / Ari Helo & Petteri Pietikäinen
Utopia-ajattelun historiaa Thomas Moresta H. G. Wellsiin / Petteri Pietikäinen
Yhdysvaltalaisen liberalismin edistyshistoriallinen luonne / Ari Helo
Luonnosta ympäristöön : luontosuhteemme käsite- ja aatehistoriaa / Kari Väyrynen
Klassiset tunneteoriat ja niiden muunnokset uuden ajan alun filosofiassa / Simo Knuuttila
Historiallinen tieteenfilosofia ja tieteen edistyksen ongelma / Jouni-Matti Kuukkanen
2. Oppi- eli tieteenhistoria:
Johdanto tieteenhistoriaan / Maija Kallinen & Erkki Urpilainen
Suurin murroksista? : skolastiikasta empiirisen tieteen tielle / Maija Kallinen
Tiedettä Suomessa / Erkki Urpilainen
älykkäästä suunnittelijasta sokeaan kelloseppään : evoluutioajattelun historiaa 1600-luvun lopulta Lajien syntyyn / Petteri Pietikäinen
Tautisia tarinoita : lääketieteen ja tuberkuloosin historiaa / Heini Hakosalo
Hullun monta nimeä : mielisairauksien nimeäminen muuttuvassa yhteiskunnassa / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas
Epilogi / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas
Tietolaatikot:
Mitä käsitehistoria on / Jouni-Matti Kuukkanen
Modernin länsimaisen ihmiskuvan lyhyt historia / Ari Helo
Tunteet ja historia / Heini Hakosalo
Naisen paikka tieteenhistoriassa / Heini Hakosalo
Tiede ja uskonto : tapaus evoluutioteoria / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas
Itsemurhan muuttuvat käsitykset / Mikko Myllykangas.

Varasto loppu

Lisätiedot