Ajattelun kehitys aikuisuudessa

33,00 

Kohti moninäkökulmaisuutta
Kallio, Eeva
978-952-5401-73-8; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (71)
2016

Aikuisuudessa on paljon voimavaroja, joita ei aina tunnisteta. Elämänkulkuun liittyvä elämänkokemus toimii varastona niille uusille tiedon ja käsittämisen muodoille, joiden on havaittu tulevan esille varhaisaikuisuudessa, työiässä ja myöhemmässä aikuisiässä. Näistä laadullisista muutoksista on löydettävissä tiettyjä yhteisiä piirteitä - vaiheita, tasoja ja muuntumia.

Ajattelun kehitys aikuisuudessa -kirjan artikkelit muodostavat ensimmäinen suomalaisen teoksen, joka käsittelee aikuisuuden ajattelun kehittymistä. Teoksessa käsitellään ajattelua ja tietoa sekä kehityksellisestä että oppimisen näkökulmasta. Ilmiötä tarkastellaan myös kriittisistä filosofisista näkökulmista, unohtamatta ajattelun yhteyksiä muihin tutkimusalueisiin.

Teos soveltuu aikuisten opettajille, ohjaajille ja kouluttajille, oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, alueen tutkijoille ja asiantuntijoille sekä kaikille aikuisuuden psykologiasta ja oppimisen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Julkaisu on ostettevissa myös e-kirjana: https://www.ellibs.com/fi/

 

 

74 varastossa

Lisätiedot