Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko

5,00 

Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista
Viitasalo, Katri
978-951-39-7339-1; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (606)
2018

- äitien toimintamahdollisuuksien kannalta kriittisiä kysymyksiä pikkulapsiperheessä ovat vanhempainvapaiden ja -vastuiden jakaminen, perhe-etuuksien taso ja äidin työllisyys. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että äitien toimintamahdollisuudet ovat yksilökohtaisia niin tavoitteiltaan, tarpeiltaan kuin lähtökohdiltaankin, Katri Viitasalo selvittää.

Viitasalo tutki taloudellisia valintoja, joita pienten lasten äitiys tuo tullessaan toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Näkökulma korostaa yksilökohtaisten toimintamahdollisuuksien tärkeyttä hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Yhteiskunnan palvelut ja etuudet voivat parhaimmillaan vahvistaa ihmisen toimintamahdollisuuksia ja luottamusta selviytymiskykyynsä.

- Kyse on siitä, että jokaiselle - myös pienten lasten äideille - tarjotaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, Viitasalo kuvaa.

Epävarmuus ei houkuta äitiyteen

Pikkulapsiperheiden äitien odotetaan toimivan huolenpidon ja vastuullisuuden pyrkimysten mukaan. Näiden toteutuminen riippuu käytännöistä ja sopimuksista, joiden kautta äitiyttä tuetaan yhteiskunnassa. äitien luottamusta pärjäämiseensä heikentää epävarmuus saatavilla olevasta tuesta ja mahdollisuudesta jakaa taloudellista taakkaa.

- Perhevapaauudistus on ajankohtainen toimenpidekokonaisuus, jolla yhteiskunta vaikuttaa merkittävällä tavalla pikkulapsiperheiden äitien taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin ja siihen, kuinka he kokevat luottamusta selviytymiseensä. Tällä voi nähdä olevan suoran yhteyden myös siihen, missä määrin nuoret naiset rohkaistuvat äitiyteen, Viitasalo arvioi.

Sosiaalityössä huomiota myös rahaan liittyviin tunteisiin ja asenteisiin

Viitasalo tarkasteli myös, kuinka toimintamahdollisuusnäkemys soveltuu erityisen taloussosiaalityön kehittämiseen ja tutkimukseen.

- Taloudellisessa avustamisessa on sosiaalityössä Suomessa keskitytty tukemaan ihmisiä toimeentulotukietuuksilla. Etuuksien siirryttyä osittain Kelalle olisi tilaus sosiaalityölle, joka tukee kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ihmisen toimintamahdollisuuksia, Viitasalo sanoo.

Toimintakykynäkemyksen mukainen taloussosiaalityö kohdistaa tarkastelun myös ajatuksiin, tunteisiin ja asenteisiin, jotka ohjaavat ihmisen suhdetta rahaan ja rahan käyttöä.

- Tarkoitus on toimia ihmisen rinnalla hänen toimintakykyisyytensä vahvistamiseksi, mutta samalla osallistua toimintaympäristön kehittämiseen niin, että taloudellisesti heikossa asemassa olevan mahdollisuudet osallistua paranevat, toteaa Viitasalo.

1 varastossa

Lisätiedot