Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana

34,00 


Kallioniemi, Arto; Virta, Arja
978-952-5401-62-2; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (60)
2012

Mitä ainedidaktiikka on? Miten se ymmärretään aineenopettajan ja luokanopettajan koulutuksessa? Entä miten eri oppiaineet, kuten kielet ja matematiikka, hahmottavat didaktisen tutkimuksen? Millaista ainedidaktinen tutkimus on menetelmiltään ja aihepiireiltään? Entä nojaako se kasvatustieteeseen vai oppiaineen tieteenalaan?

Ainedidaktiikan tutkimus on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana vahvistunut yliopistolliseksi tiedonalaksi ja tutkimusalueeksi. Sen merkitys on kasvanut paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Suomessa ei kuitenkaan ole ollut ainedidaktiikan olemukseen ja tehtävään keskittyvää kokonaisesitystä.

Käsillä oleva teos paikantaa tieteenalan osaksi kasvatustieteellistä tutkimuskenttää sekä avaa näköaloja eri aineiden didaktiseen tutkimukseen. Keskeisenä tavoitteena on tarkastella ainedidaktisen tutkimustradition muovautumista ja kehityslinjoja sekä eri oppiaineiden oppimisen, ajattelun, opetuksen ja opettajuuden tutkimusta Suomessa. Teos tarjoaa tietoa kasvatustieteilijöille, oppiainetieteiden tutkijoille, eri aineiden opettajille sekä opettajiksi opiskeleville.

Varasto loppu

Lisätiedot