Agency of labour in a flexible pan-European labour market

5,00 

A qualitative study of migrant practices and trade union strategies in the Netherlands
Berntsen, Lisa E.
978-951-39-6214-2; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (526)
2015

Joustavat rajat ylittävät työsuhteet sekä ihmisten, palvelujen ja instituutioiden vapaa liikkuvuus ovat aiheuttaneet Euroopan sisäisen työperäisen maahanmuuton kasvun. Euroopan unionin laajentumisten jälkeen monet itäeurooppalaiset maahanmuuttajatyöläiset ovat saaneet työtä Alankomaista pääasiassa rakennuksilta, maanviljelyksestä ja lihanjalostusteollisuudesta. Yrityksillä on taipumus palkata maahanmuuttajia erilaisten lyhytkestoisten, keinotekoisten työjärjestelyjen kautta.

Yritykset käyttävät myös hyväkseen toisten EU-maiden heikompien työmarkkinasäätelyn rajoitusten epämääräisyyttä. Tiedotusvälineet nostavat usein esille eurooppalaisten työperäisten maahanmuuttajien työoloja, jotka eivät vastaa hollantilaisia normeja. Vaikka työnantajat pystyvät palkkaamaan helposti työntekijöitä muista maista, ammattiliitot ja valvontaviranomaiset toimivat pääasiassa kansallisten rajojen puitteissa, mikä vähentää valvonnan tehokkuutta.

Vaikka eurooppalaisista työperäisistä maahanmuuttajista puhutaan usein, heidän kanssaan on puhuttu harvemmin tieteen tai politiikan tarpeiksi. Lisa Berntsen kartoitti haastattelemalla noin 90 työperäisen maahanmuuttajan kokemuksia Alankomaissa tutkiakseen, miten maahanmuuttajat selviytyvät ja miten he vastaavat eurooppalaisten työmarkkinoiden kilpailudynamiikkaan. Hän tutki, kuinka maahanmuuttajat toimivat yksilöinä, kollektiivina ja hollantilaisiin ammattiliittoihin järjestäytyneinä, kun heidän työehtonsa olivat normien alapuolella.

Maahanmuuttajat pitävät parempana pienen mittakaavan näkymätöntä toimijuutta kuin kollektiivista, ammattiliittojen kautta tapahtuvaa toimijuutta, mikä pikemminkin vahvistaa kuin haastaa alisteisia työelämän suhteita. Laajemmassa mittakaavassa tämä saattaa jopa vaikuttaa epätasa-arvoisten valtasuhteiden jatkumiseen eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Berntsen kuitenkin esittää, että tietyissä olosuhteissa maahanmuuttajat ovat halukkaita toimimaan kollektiivisesti ammattiliittojen kautta.

 

5 varastossa

Lisätiedot