Aesthetic engagement in museum exhibitions

5,00 

Mäki-Petäjä, Kaisa
978-951-39-5780-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä Studies in Humanities (230)
2014

Väitöstutkimuksessaan Kaisa Mäki-Petäjä tutki kehon merkitystä esteettisen kokemuksen synnylle museonäyttelyissä. Tutkimus keskittyi löytämään tilallisia ratkaisuja, jotka auttavat museovierasta tuntemaan näyttely-ympäristön omakseen ja siten kohtaamaan näyttelyn vuorovaikutteisesti silloinkin, kun se ei tarjoa suoraa koskettamista, esimerkiksi esinejäljennöksiä, joita katsoja voi tunnustella.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tilankäytön ratkaisuja, kuten nousuja ja laskuja sekä akseleita ja polkuja, joita hyödyntämällä museonäyttely voi auttaa museovierasta kulkemaan sisään näyttelyn maailmaan. Museonäyttelyä lähestyttiin eräänlaisena puutarhana, joka puhuttelee kävijäänsä kokonaisvaltaisesti. Museovieras nähdään kehollisena toimijana, tutkimusmatkailijana, ei vain kiinnostuneena vastaanottajana. Näiltä osin tutkimuksen löydöt ovat suoraan sovellettavissa museonäyttelysuunnittelussa.

Tutkimus päätyi korostamaan inhimillisen kokemuksen kokonaisvaltaisuutta. Kaisa Mäki-Petäjä osoittaa, miten kognitiotieteen ajatukset kokemuksen syntymisestä ihmisen ja häntä ympäröivän maailma välisessä vuorovaikutuksessa toteutuvat museonäyttelyiden rajatussa piirissä.

Konkreettisten museosuunnittelua auttavien sovellusten lisäksi väitöstutkimus antaa näkökulmia estetiikan alan kysymyksiin. Miten lähestyä esteettisen merkitystä inhimilliselle kokemukselle myös niissä tilanteissa, jotka eivät jo peruslähtökohdiltaan, kuten esim. taidenäyttely, ole selkeästi esteettisiä.

Tutkimuksen perusteella Kaisa Mäki-Petäjä päätyi puoltamaan voimakkaasti muiden tutkijoiden käsityksiä kokemuksen kokonaisvaltaisuudesta. Koemme ja elämme koko kehollamme, ilman yksiselitteistä jakolinjaa ruumiin ja mielen välillä. Sekä kokemuksena että kommunikaationa onnistunut museonäyttely ottaa jo tilankäytössään huomioon tamän kokonaisvaltaisuuden ja pyrkii puhuttelemaan kävijöitään myös näiden kehon, ei pelkästään silmien, korvien ja älyn kautta.

 

3 varastossa

Lisätiedot