Accessibility and participation in Tanzanian higher education from the perspectives of …

5,00 

Accessibility and participation in Tanzanian higher education from the perspectives of women with disabilities

Matonya, Magreth
978-951-39-6843-4; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (568)
2016

Magreth Matonyan väitöskirja käsittelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta Tansaniassa vammaisten naisten näkökulmasta.Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten vammaiset naiset osallistuvat korkeakoulutukseen ja miten he selvittävät opinnoissa kohtaamiaan vaikeuksia. Vammaisten naisten haasteena maailmanlaajuisesti on paitsi sukupuolisyrjintä myös lamauttavat ja köyhyyden tuottamat esteet (WHO, 2011), joiden johdosta vain harvat vammaiset naiset ovat onnistuneet pääsemään yliopistoon ja osallistumaan aktiivisesti opiskeluun.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että koulutuksen merkityksen oivaltaminen motivoi vammaisia naisia opiskelemaan korkeakoulutasolla. Itsensä hyväksyminen, motivaatio ja kannustava kotiympäristö osoittautuivat onnistuneen korkeakouluopiskelun avaintekijöiksi. Asenteisiin, ympäristöön ja korkeakouluun instituutiona liittyvät esteet sen sijaan asettivat merkittäviä haasteita naisten opiskelulle. Selviytyäkseen näistä haasteista ja saadakseen tukea naiset osallistuivat opiskelijoiden epävirallisiin ryhmiin.

Matonyan tutkimuksen tuottamaa ymmärrystä voidaan käyttää vammaisten naisten tulevaisuudennäkymien parantamiseksi. Opiskelun aloittamisen ja opinnoissa edistymisen varmistamiseksi tarvitaan tukipalvelujen kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä perheissä, yhteiskunnassa ja koulutusinstituutioissa. Koulutuksella on vammaisille naisille suuri merkitys, ja sen edistämiseksi niin Tansaniassa kuin muuallakin Afrikassa kaivataan sosiaalisia - eritoten asenteisiin liittyviä - muutoksia.

 

12 varastossa

Lisätiedot