Äänen retoriikka lastenmainoksissa

5,00 

Musiikki, äänitehosteet ja puheen ei-kielelliset elementit vaikuttamisen välineinä
Martti, Pirkko
978-951-39-5055-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (199)
2013

Media on merkittävä osa lapsen arjen ympäristöä. Television katselu on edelleen suosittua huolimatta internetin ja muun median käytön lisääntymisestä. Televisiomainokset pyrkivät vaikuttamaan lapsiin kuluttajina ja sosiaalistamaan heitä bränditietoisiksi kulutuskulttuurin jäseniksi.

Pirkko Martti tarkasteli väitöstutkimuksessaan sitä, miten lapsille suunnatuissa televisiomainoksissa käytetään ääntä vaikuttamisen välineenä. Mainosten taustapuheen sanojen semanttinen sisältö rajattiin tarkastelun ulkopuolelle, ja äänen retoriikan keinojen määrittelemiseksi mainoksista tutkittiin musiikkia, äänitehosteita ja taustapuheen ei-kielellisiä elementtejä.

Martti haluaa tehdä tunnetuksi äänen retoriikan käsitettä. - Mainonnan tutkimuksessa kuvan retoriikka on toistuva käsite, mutta äänen retoriikasta ei juuri puhuta, vaikka ääni on keskeinen vaikuttamisen väline.

Vaikuttamisen kannalta keskeisiksi muodostuivat taustapuhujan sukupuoli ja ikäryhmä sekä puheen prosodiikka. - Lasta puhutteli useimmiten kohderyhmän kanssa samaa sukupuolta oleva aikuinen, minkä voi tulkita osaksi lastenmainonnan didaktista tyyliä, Martti toteaa. Lapset itse olivat äänessä taustapuhujina vain noin kuudessa prosentissa tutkimusmainoksista.

Aikuiseksi kasvetaan sukupuoleen, mieheksi tai naiseksi, sosiaalistumalla, Martti muistuttaa. - Siihen vaikuttaa myös tapa, jolla sukupuolen esittämistä vahvistetaan mainoksissa.

Eri sukupuolia puhuteltiin keskenään hyvin eri tavoin, ja taustapuhe oli usein voimakkaasti sukupuolta liioittelevaa. Selkeitä eroja poikien ja tyttöjen mainosten äänielementtien välillä esiintyi myös toimintaa alleviivaavien äänitehosteiden ja musiikin duuri- tai mollisävellajin käytössä ja siinä, kerrottiinko tuotteesta laulaen.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan sukupuolen esittämisen tapa lastenmainonnassa ei ole muuttunut samassa määrin kuin yleensä tasa-arvoistuvassa yhteiskunnassa. Voidaan jopa todeta, että mainonta on ikään kuin ottanut askelen taaksepäin muuhun lastenkasvatukseen nähden. Martin tutkimus vahvisti tätä näkemystä. Tulokset toivat esille sukupuolirooliin sosiaalistamisen tapoja äänen keinoin: voimaa, kovuutta ja toimintaa korostamalla mainonnan lapsiyleisö tuotettiin poikina. Yleisön tuottaminen tyttöinä toteutettiin pehmeämmin äänen keinoin, mitä laulaminen ja jännitteetön äänenkäyttö taustapuheessa edustivat. Lastenmainokset eivät siten myy lapsille ainoastaan tuotetta, vaan myös sukupuoliroolien ideologiaa.

Tutkimuksen aineisto koostui MTV3-televisiokanavalla lastenohjelmien yhteydessä näytetyistä mainoksista (N = 178). Tutkimusmenetelmänä käytettiin määrällistä sisällönanalyysia.

 

9 varastossa

Lisätiedot