A design framework and principles for co-designing learning environments fostering …

5,00 

A design framework and principles for co-designing learning environments fostering learning and wellbeing

Mäkelä, Tiina
978-951-39-7331-5; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (603)
2018

Mäkelän design-tutkimuksessa hahmotettiin oppimiselle ja hyvinvoinnille tärkeitä oppimisympäristön ominaisuuksia 7-19-vuotiaiden suomalaisten ja espanjalaisten oppilaiden näkemysten pohjalta.

- Oppijoiden osallistaminen oppimisympäristöjen suunnitteluun on harmoniassa suomalaisen opetussuunnitelman ja oppijakeskeisen pedagogiikan kanssa. Tarkastelin myös, vaikuttaako kulttuurinen konteksti oppijoiden näkemyksiin oppimisympäristöistä, Mäkelä kommentoi.

Useita vuosia Barcelonassa asuneelle, Keski-Suomesta kotoisin olevalle Mäkelälle oli luonnollista toteuttaa tutkimus kahdessa hänelle tutussa ympäristössä.

Tasapainoon viitekehyksellä

Päätuloksena syntyi oppimisympäristöjen suunnitteluviitekehys, joka ohjaa tasapainottamaan yhteisöllisyyttä yksilöllisyydellä, mukavuutta terveydellä ja uudenaikaisuutta perinteisyydellä.

- Mäkelä kehitti viitekehyksen aiemman tutkimuskirjallisuuden ja tutkimukseen osallistuneiden lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Kehys ohjaa esimerkiksi huomioimaan sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisen oppimisen lisäksi oppijoiden tarpeet yksityisyyteen ja oppimisen yksilöllistämisen. Viitekehys auttaa valitsemaan mukavia huonekaluja unohtamatta hyvän ergonomian tärkeyttä. Se myös kannustaa uudenaikaisten tilojen ja välineiden käyttöön katkaisematta kuitenkaan yhteyksiä perinteisiin. Lisäksi se tähdentää joustavien ja toimivien oppimisympäristöjen tärkeyttä, Mäkelä kuvailee.

Tutkimukseen osallistuneet suomalaiset ja espanjalaiset koululaiset toivoivat oppimisympäristöiltään samankaltaisia asioita. Esimerkiksi yhteisöllistä oppimista, rauhallisia ympäristöjä ja luonnon läsnäoloa arvostettiin molemmissa maissa.

- Eroja on ennemminkin siinä, kuinka hyvin oppimisympäristöt vastaavat oppijoiden ihanteita. Eroja on myös opetussuunnitelmapainotuksissa. Suomessa linkitetään esimerkiksi Espanjaa selkeämmin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppiminen. Toisaalta toiveet vaihtelivat jonkin verran ikäryhmittäin samoin kuin eri sukupuolten välillä. Nuorimmat osallistujat pitivät esimerkiksi kodin ja koulun välisiä suhteita vanhempia oppilaita tärkeämpinä. Oppimisympäristöjen turvallisuus puolestaan oli tytöille tärkeää, Mäkelä toteaa.

Viitekehys tukee osallistavaa oppimisympäristösuunnittelua, joka ottaa huomioon yleiset vaatimukset ja mukautuu kontekstuaalisiin tarpeisiin. Parhaimmillaan oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu on jatkuva prosessi, joka osallistaa kouluyhteisön jatkuvaan oppimisympäristöjen suunnitteluun etukäteen ja käytön aikana sekä niiden uudelleen suunnitteluun.

 

14 varastossa

Lisätiedot