1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria

5,00 

Pyykkönen, Miikka; Kauppinen, Ilkka
978-952-495-342-9;
Gaudeamus.
2015

Filosofiaa, sosiologiaa ja antropologiaa - strukturalismia, psykoanalyysia, eksistentialismia, situationismia, poststrukturalismia!

Yhteiskuntateoria on länsimainen - tarkemmin sanottuna eurooppalainen - keksintö. Vaikka yhteiskuntatieteellinen tutkimus on sittemmin levinnyt koko maailmaan, on Eurooppa - erityisesti Ranska, Saksa ja Iso-Britannia - PohjoisAmerikan rinnalla yhä vahvin yhteiskunnallisen tiedon tuottaja.

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria esittelee kattavasti keskeisimmät ranskalaiset teoreetikot ja teoreettiset suuntaukset. Mukana ovat tunnetut Marcel Mauss, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Émile Durkheim ja Michel Foucault mutta myös tuntemattomampia ajattelijoita.

Kirja tarjoaa asiantuntevan ja lukijaystävällisen katsauksen keskeisimpiin ranskalaisteoreetikoihin ja heidän yhteiskunta teorioihinsa.

Varasto loppu

Lisätiedot