Musiikkikasvatus

7,00 

Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
Louhivuori, Jukka; Paananen, Pirkko; Väkevä, Lauri
978-952-67284-0-7;
Suomen Musiikkikasvatusseura.
2011

Tämän päivän suomalaisen musiikkikasvatuksen perusta luotiin 1800-luvulla lopulla toimin tansa aloittaneissa seminaareissa, joissa laululla ja soitolla sekä muilla musiikinopetuksen osa-alueilla oli merkittävä asema.Viime vuosina tieto- ja taitoaineiden asemasta käytävissä keskusteluissa on tuotu esille musiikin ja muiden taideaineiden merkitys lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle ja tasapainoiselle kasvulle. Lukuisat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, kuinka suuri merkitys musiikilla voi olla hyvinvointimme ja terveytemme kannalta läpi elämän. Perusopetuksen ja vapaan kansansivistystoiminnan ohella maassamme toimii paljon kiitosta saanut ja maantieteellisesti kattava musiikkioppilaitosjärjestelmä.

“Musiikkikasvatus. näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen” kirjaan on koottu johtavien suomalaisten musiikkikasvattajien kirjoittamia, laaja-alaisesti musiikkikasvatuksen kenttää käsitteleviä artikkeleita. Kirjassa käytännön musiikkikasvatustyötä tekevät ja alan tutkijat luovat monipuolisen kuvan musiikkikasvatuksen historiasta Suomessa, musiikin merkityksestä lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle, uusista pedagogisista, tutkimuksellisista ja filosofisista suuntauksista, teknologisesta kehityksestä, monikulttuurisuudesta, opetuksesta ja koulutusmahdollisuuksista ja monista muista musiikkikasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Kirjan tarkoituksena on lisätä kiinnostusta musiikkikasvatusta kohtaan ja toimia perusteoksena niille, jotka suunnittelevat hakeutuvansa musiikinopetukseen ja musiikkikasvatustyöhön suuntautuville koulutusaloille. Kirja on suunniteltu tukemaan näiden aloienopintoja niiden eri vaiheissa, ja toimimaan opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden perusteoksena. Kirja on myös suunnattu tukemaan kasvatustyössä vanhempia, ja kaikkia suomalaisia, joille musiikista on tullut elinikäinen harrastus.

1 in stock

Category:

Additional information