Olet täällä

Reunamailla

Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800
Miettinen, Riikka; Viitaniemi, Ella
978-951-858-014-3; 0073-2559
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Historiallisia tutkimuksia (278)
2018

 

Millainen oli maaseudun tilattoman väestön asema 1600- ja 1700-lukujen Suomessa?

Maata omistamattomat ihmisryhmät, kuten torpparit, palkolliset ja sotaväki, muodostivat vanhempien aikojen Suomessa suuren enemmistön. Reunamailla kertoo Länsi-Suomen tilattomasta väestöstä 1600- ja 1700-luvuilla. Uusi alkuperäislähteisiin perustuva tutkimus tuo tietoa tilattomien määrästä, toiminnasta ja asemasta.

 

 

Tilattomuutta monipuolisesti tarkasteleva teos antaa tuoreita näkökulmia Suomen yhteiskunta- ja sosiaalihistoriaan sekä väestökehitykseen.

32,00 €
Varasto: 
0