Olet täällä

Voimistava läsnäolo

Mielen tiet lapsuudesta vanhuuteen
Haarakangas, Kauko
978-952-451-503-0;
PS-Kustannus.
2011

Mieli muokkautuu elämänkokemustemme myötä ja on vaikutuksille altis. Lapsuuden kokemukset luovat mielen ja minuuden kehityksen perustan. Kasvava mieli saattaa kohdata monia traumaattisia tapahtumia, jonka seurauksena pelosta voi tulla toistuva seuralainen.

Aikuisen mielen terveyttä voi uhata esimerkiksi työttömäksi joutuminen, mutta toisaalta sitä voi horjuttaa myös työelämä kaikkine paineineen. Omat haasteensa mielen hyvinvoinnille tuo myös vanheneminen. Elämässä ei voi välttyä kriiseiltä, mutta lohdullista on, että vaikeuksissa auttaa toisten ihmisten tuki ja aito läsnäolo.

Tämä on kirja mielen tiestä ja mahdollisuuksista läpi ihmisen elämänkaaren. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan ihmisen kasvua ja psyykkistä kehitystä syntymästä vanhuuteen ja elämän loppuun. Toisessa osassa käsitellään vuorovaikutuksen ja läsnäolon merkitystä mielen hyvinvoinnille. Kirjan kolmas osa keskittyy mielen hoidon mahdollisuuksiin sekä uuden ja inhimillisen hoitokäytännön kehittämiseen.

Kirja on tarkoitettu virikkeeksi ja oppaaksi jokaiselle omasta tai läheistensä mielen hyvinvoinnista huolehtivalle henkilölle. Se avaa uuden ajatuksia herättävän näkökulman mieleen ja sen terveyteen kaikille niille, jotka työssään kohtaavat eri-ikäisiä mielenterveyden ongelmista kärsiviä ihmisiä tai kehittävät mielen hyvinvointia edistäviä palveluja.

40,00 €
Varasto: 
1