Olet täällä

Understanding and measuring social entrepreneurship

Kannampuzha, Merie Joseph
978-951-39-6991-2; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (175)
2017

Merie Kannampuzha tutki väitöskirjassaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä, erityisesti kahta tämän alueen tutkimusaukkoa. Ensimmäinen on resurssien käyttöönotto yhteiskunnallisen yrittäjyyden markkinointistrategian kehittämisessä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on monipuolinen käsite, joka koostuu erilaisista organisaatiomuodoista ja toiminnasta. Toinen tutkimusalue keskittyy siihen, miten yhteiskunnallista yrittäjyyttä voi mitata. Väitöskirja koostuu johdantoesseestä sekä viidestä tutkimusartikkelista.

Kysymystä siitä, miten yhteiskunnallisen yrittäjyyden markkinointistrategian kehittämisessä voidaan käsitellä resursseja rajaavia tekijöitä, Kannampuzha käsittelee intialaisen maaseudulla terveyspalveluja tuottavan sosiaalisen startup-yhtiön tapaustutkimuksen avulla.

Ensimmäisessä artikkelissa esitellään opetusmenetelmää, jossa opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja kokeneiden liiketoiminnan osaajien resurssit yhdistettiin yhteiskunnallisen yrityksen ongelmien ratkaisemiseksi. Toisen tutkimusartikkelin tulokset näyttävät, miten yrittäjä kehittäessään sosiaalisen terveyspalveluyrityksen markkinointistrategiaa, käytti hyväkseen ratkaisuja, joissa yhdistyivät verkostot ja yrittäjyyskoulutus, jotka korvasivat resurssien puutteen.

Kolme muuta artikkelia käsittelevät social entrepreneurship -käsitteen mittaamista ja mittariston kehittämistä. Mittauskysymyksen selvittämiseksi yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kerättiin tietoa kuudessa eri Euroopan maassa toimivista yrityksistä, sekä opiskelijoilta, jotka loivat sosiaalisten yritysten alustavia liiketoimintasuunnitelmia. Tutkimuksessa toteutettiin kolme aineistonkeruun kierrosta, jonka päätteeksi tutkimusaineiston muodostivat tiedot yhteensä 263 eurooppalaisesta yhteiskunnallisen yrittäjyyden yrityksestä sekä 184 perustettavasta yrityksestä.

Tutkimuksen perusteella Kannampuzha kehitti Organizational social entrepreneurship -käsitteen ja mittariston. Eli ajatuksen sosiaalisen yrittäjyyden rakenteesta, jonka sisällä voi esiintyä erilaisia sosiaalisia organisaatioita tai yrityksiä. Sosiaalisen yrittäjyyden rakenne esiteltiin järjestelmänä, johon sisältyy sosiaalinen innovaatio, ansiotulo ja hallinta. Tutkimuksessa kehitettiin mittarit näille eri osatekijöille. Tutkimustuloksilla on kauaskantoiset seuraukset kun tutkijat, päättäjät ja hallitukset haluavat tunnistaa ja mitata sosiaalisten yritysten suorituskykyä.

 

39,00 €
Varasto: 
13