Olet täällä

Tekijyyden ulottuvuuksia

Haverinen, Eeva; Vainikkala, Erkki; Lahdelma, Tuomo
978-951-39-3112-4; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (93)
2008

Tekijyys on palannut taiteentutkimuksen ydinkysymysten joukkoon. Tiukasta teoskeskeisyydestä on etäännytty ja intention ja affektin käsitteet ovat saaneet osakseen lisääntyvää huomiota. Myös kontekstien korostuminen ja teknologian vaikutukset ovat herättäneet uusia kysymyksiä tekijästä.

Tekijyyden käsittäminen on muuttunut singulaarisesta pluraaliseksi: tekijä ei ole yksin eikä yksiselitteinen, kuten tämän kirjan artikkelit osoittavat. Tekijä voi olla tietämättömyyden sanansaattaja ja toisaalta myös se, jonka intentiot ovat tärkeitä tutkittaessa taiteen kykyä kantaa ja luoda merkitystä vastaanottajan, tekijän ja tutkijan käsissä.

Kirja sisältää puheenvuoroja kirjallisuuden-, kuvataiteen- ja musiikintutkimuksen alueilta.

30,00 €
Varasto: 
0