Olet täällä

Sukupuoliusko

Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa
Charpentier, Sari
951-39-0912-3; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (69)
2001

Lesbot ja homomiehet ovat olleet suosittu suomalainen väittelynaihe koko 1990-luvun ajan. Keskustelu samaa sukupuolta olevien avioliitoista kietoutuu naiskysymykseen, keskusteluun vaihtoehtoisista lisääntymis- menetelmistä ja jopa maahan-muuttajakeskusteluun.

Tämä ajankohtainen kirja kiteytyy kysymykseen homoseksuaalisuuden aiheuttamasta uhasta: Miksi suomalaisen yhteiskunnan koetaan rappeutuvan, mikäli samaa sukupuolta olevien avioliitot ja adoptiot sallitaan? Monille suomalaisille avioliitto on pyhä asia, mutta mitä tämä pyhyys sisältää, ja miksi avioliiton pyhyyden koetaan estävän samaa sukupuolta olevien avioliitot?

Kirja lähestyy näitä kysymyksiä uskonnon tutkimuksen avustuksella, mutta ei samasta uskonnollisuutta kristinuskoon. Kirjoittaja näyttää, että mikäli lesbo- ja homoliittokeskustelua tutkitaan johdonmukaisesti uskontotieteellisten pyhäteorioiden näkökulmasta, uskonnollisiksi osoittautuvat kristillisten heteroseksuaalisuutta ainoaksi normaaliksi käytännöksi ja olemisen tavaksi väittävien argumenttien ohella myös tavallisesti maallisiksi käsitetyt psykologiaa tai luontoa ja luonnollisuutta lainaavat argumentit. Kaiken taustalla on kirjoittajan mukaan sukupuoli. Hän kuitenkin kyseenalaistaa sukupuolen itsestäänselvyyden ja ehdottaa, että usko sukupuolten ehdottomaan erilaisuuteen ja sille perustuvan sukupuolijärjestelmän välttämättömyyden olisi ymmärrettävä sukupuoliuskoksi, uskonnollistyyppiseksi pyhäksi järjestykseksi, jonka kaikkinainen kyseenalaistaminen aiheuttaa pelkoa ja vastusta.

Samalla kirjoittaja soveltaa uskontotieteellisiä pyhä-teorioita huomioimalla uskon ja vallan kietoutumisen yhteen. Lisäksi kirjoittaja tutkii suomalaisuuden ja valkoisuuden liitoskohtia hetero- ja homokeskusteluun sekä pohtii, mikä merkitys rakkaudella on avioliiton määreenä ja heteroseksuaalisen järjestyksen muuttujana.

15,00 €
Varasto: 
0