Olet täällä

Sorron rajat

Rosa Luxemburg poliittisen liikkeen, talouden ja siirtomaavallan teoreetikkona
Eskelinen, Teppo
978-952-5169-96-6;
Tutkijaliitto.
Paradeigma-sarja
2015

Rosa Luxemburg oli paitsi vallankumouksellinen ikoni ja poikkeuksellinen ihminen, myös eräs aikansa kiinnostavimmista yhteiskuntateoreetikoista. Luxemburg kehitti teoriaa vastapolitiikasta, jossa erityisesti massalakkoihin nojaten työväki poliittisena subjektina alkaa hallita omaa kohtaloaan, ja tarkasteli kapitalismin dynamiikkaa uusista ja omaperäisistä näkökulmista.

Luxemburg selitti ensimmäisenä siirtomaavaltaa talousjärjestelmästä käsin kysynnän ongelmana. Hän myös ymmärsi aikansa muita marxilaisia paremmin rahoituksen merkityksen kapitalismin kehityksessä. Tämän päivän vaihtoehtoisen politiikan, heterodoksisen taloustieteen ja solidaarisuuskeskustelujen on tärkeää tuntea omaa historiaansa, ja Luxemburgin sadan vuoden takaiset kirjoitukset ovat tässä avainasemassa.

Sorron rajat on ensimmäinen laaja suomenkielinen Rosa Luxemburgin teorioiden esittely ja arvio nykyajan talousjärjestelmän ja politiikan näkökulmasta.

26,00 €
Varasto: 
2