Olet täällä

Seksiä, suhteita ja murha

Saksalaisia ja suomalaisia tulkintoja Rosa Liksomin kertomuksesta
Koskimaa, Raine
951-39-0099-1; 0782-8632
Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja (52)
1998

"Kyseessä on kahden nuoren alkoholistin avioliitto, mikä päättyy traagisella tavalla miehen kuolemaan avioliiton ollessa kahden viikon mittainen."

"Keskeinen teema on naisen seksuaalinen himo miestä kohtaan, jota ei muutoin voi sietää. Hän vaihtaa rakkauden himoon ja päätyy puolihuolimattomasti avioliittoon. Kun se ei toimi, hän yrittää päästä miehestä eroon ja tappaa tämän."

Kaikkiaan 137 saksalaista ja suomalaista saivat luettavakseen Rosa Liksomin kertomuksen "Me mentiin naimisiin marraskuun neljästoista ...". Vastauksissaan he kirjoittavat, mistä kertomuksessa heidän mielestään oli kysymys ja millaisia tunteita sen henkilöt heissä herättivät.

Aineistoa tarkastellaan vastaanottotutkimuksen ja kerronnan teorian näkökulmista; kuvauksessa käytetään 'henkilön', 'toiminnan', 'motivaation', 'kertojan' ja 'yleisön' käsitteitä. Tärkeitä teoreetikkoja ovat Roman Ingarden, Wolfgang Iser, Stanley Fish, Jonathan Culler ja monet narratologian kehittäjät.

Tutkimuksen keskeinen kysymys on, voidaanko - tämän aineiston rajoissa - puhua erikseen saksalaisesta ja suomalaisesta tulkintayhteisöstä.Tähän vertailuun leikkautuu muita näkökohtia kuten luetun kertomuksen eriasteinen outous ja ikäryhmien erot. Pohdittavana on myös lukutapojen suhde kulttuurin muutokseen.

Tutkimus on osa Nykykulttuurin tutkimusyksikön projektia "Kulttuurin tulkintasäännöt kuudessa Euroopan maassa".

19,00 €
Varasto: 
4