Olet täällä

Samalta viivalta 12

Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018
Arnala, Meri; Huttunen, Rauno; Peltonen, Jouni; Asunmaa, Tuuli
978-952-451-818-5;
PS-kustannus.
2018

Samalta viivalta 12 on valintakoeaineisto kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjalliseen kokeeseen vuodelle 2018. Artikkelit on valinnut eri yliopistojen kasvatustieteen asiantuntijoista koottu työryhmä.

Tähän aineistoon työryhmä on koonnut tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat kasvatustieteellisesti merkityksellisiä ja pääsykoemateriaaliksi soveltuvia.

Päivi Atjosen teoreettisessa artikkelissa pohditaan arviointia eettisestä näkökulmasta. Markku Vanttajan, Tero Järvisen ja Tuomo
Norvannon artikkelissa analysoidaan laadullisella tutkimusotteella Opettaja-lehdessä 2000-luvulla käytyä keskustelua koulun suhteesta
mediakulttuuriin moraalisen säätelyn ja moraalisen paniikin näkökulmista. Ilpo Airion ja Mikko Niemelän määrällisen tutkimuksen otteella
tehdyssä artikkelissa tarkastellaan köyhyyden ylisukupolvisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia Suomessa vuosina 1995-2005. Katariina
Holman ja Heidi Hyytisen artikkeli käsittelee filosofisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa esiintyviä tietokäsityksiä.

Toivomme, että tällä artikkelikokoelmalla on kayttöä kevään 2018 valintakokeen lisäksi muussakin yhteydessä. Tulevissa opinnoissa tai
erilaisissa ammattitehtävissä artikkelien esittelemät tutkimukset voivat tuoda uusia näkökulmia.

35,00 €
Varasto: 
1