Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Olet täällä

Real-time hermeneutics

Meaning-making in ludonarrative digital games
Arjoranta, Jonne
978-951-39-6163-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (250)
2015

Arjorannan väitöskirjassa käsitellään pelejä merkityksiä tuottavana mediana. Pelit ovat nousseet hallitsevaksi mediamuodoksi ja käsittelevät viihteen lisäksi vakavia aiheita, kuten politiikkaa, kapitalismia tai sotaa. Pelit välittävät merkityksiä, mutta millaisia merkityksiä ja millä keinoilla?

Arjoranta osoittaa, että pelit ovat monimuotoinen ilmiö, jonka rajaus yhteen määritelmään ei ole mahdollista tai toivottavaa. Kulttuurisena ilmiönä pelit muuttavat muotoaan niitä ympäröivän maailman muuttuessa. Nykyiset pelit ovat ottaneet käyttöön kerronnan muotoja, joita ei pelien alkuaikoina osattu käyttää ja pystyvät kommentoimaan aiheita, jotka olivat aiemmin vain perinteisempien medioiden, kuten kirjallisuuden ja elokuvan, käsiteltävissä.

Voidaan kuitenkin tunnistaa piirteitä, jotka erottavat pelit esimerkiksi kirjallisuudesta ja elokuvasta. Kirjallisuutta ja elokuvia voi seurata passiivisesti, kun taas pelillä on aina pelaaja, joka joutuu tekemään tulkintoja voidakseen edetä pelissä. Pelaajan tekemät tulkinnat eivät ole yhdentekeviä, sillä ne määrittävät, voiko hän jatkaa pelaamista. Nämä tulkinnat eivät jää vain osaksi peliä, vaan ovat osa pelaajan maailmaa myös pelaamisen jälkeen.

Samankaltaisuus muiden medioiden kanssa tarkoittaa, että pelien ymmärtämiseen voidaan käyttää muiden medioiden analyysiin tarkoitettuja työvälineitä, kunhan pelien erityispiirteet pidetään mielessä. Erityispiirteidensä takia pelit voivat ilmaista sellaisia asioita, joita on haastavaa ilmaista millään muilla medioilla. Kirjan lukemisessa ei voi epäonnistua, mutta peli voi osoittaa pelaajalle, miten jokin on mahdotonta tai toivotonta.

- Pelien merkitysten ymmärtäminen auttaa sekä niiden suunnittelussa että kritiikissä, Arjoranta toteaa.

 

15,00 €
Varasto: 
0