Olet täällä

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Jahnukainen, Markku
978-951-768-392-0;
Vastapaino.
2017

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (13. painos) on täysin uudistettu esitys jo lähes kuusi vuosikymmentä käytössä olleesta alan perusteoksesta

Teos keskittyy ajankohtaisiin koulumaailman ja lastensuojelun ilmiöihin kahdentoista asiantuntija-artikkelin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaa kartoittavan laajan johdanto-osuuden avulla. Teoksessa yhdistetään uusin tutkimuksellinen tieto erityisopetuksen ja lastensuojelun kentän käytännöissä tapahtuvan muutoksen kuvaamiseen. Olemassa olevien toimintamallien esittelyn lisäksi artikkeleissa nostetaan esiin yhteiskuntapoliittisia kipupisteitä ja esitellään tulevaisuuden kehityssuuntia.

Teos on suunnattu oppikirjaksi erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisiin opintoihin, mutta se on tarpeellista luettavaa kaikille opetuksen, lastensuojelun, vammaistyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimiville.

37,00 €
Varasto: 
0