Olet täällä

Lapsuudesta vanhuuteen

Iän sosiologiaa
Sankari, Anne; Jyrkämä, Jyrki
978-951-768-097-4;
Vastapaino.
2015

Lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanheneminen, ikäpolvet, ajankulku. Elämänvaiheesta toiseen siirtymisessä yhtyvät psykologiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Teoksessa esitellään käsitteellisiä välineitä elämänkulun ilmiöiden jäsentämiseen, ja se haastaa vakiintuneiden ajattelutapojen kriittiseen tarkasteluun.

Lapsuudesta vanhuuteen -teos on ensimmäinen suomen kielellä saatavissa oleva ikätutkimuksen perusesitys. Se pakottaa pohtimaan ikääntymisen merkityksiä ja etsimään ongelmiin yhteiskunnallisia ratkaisuja. Teos soveltuu erittäin hyvin opiskeluun niin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa kuin myös muissa oppilaitoksissa. Se antaa myös perustavanlaatuista tietoa niille, jotka työelämässä joutuvat eri tavoin tekemisiin erilaisten ikäilmiöiden kanssa.

Kirjoittajat ovat Jyväskylän yliopistossa tutkimustyötään tekeviä, iän ja elämänkulun kysymyksistä opettavia sosiologeja, joiden tutkimuskohteina ovat olleet muun muassa lapsuuden yhteiskunnallisuus, nuorisoasuminen porttina aikuisuuteen, ikääntyvien kulutus, ikämääreet lainsäädännössä ja ikääntymisen paikallisuus.

28,00 €
Varasto: 
0