Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Olet täällä

Ikääntyneiden kuntosaliharjoittelu

Perusteita ja käytännön ohjeita
Sakari-Rantala, Ritva
951-790-188-7; 0357-2498
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (161)
2004

Opas on tarkoitettu käytännön työvälineeksi ikääntyneiden liikunta- ja kuntosaliharjoittelua ohjaaville henkilöille. Se antaa tietoa harjoitusohjelmien perustaksi huomioiden toimintakyvyn eri osa-alueet sekä kuntosalilla tarpeelliset mittausmenetelmät.

12,00 €
Varasto: 
3