Olet täällä

HTML5 käsikirja

Korpela, Jukka K.
978-952-291-031-8;
Docendo.
2014

Kattava, ajantasainen ka¨sikirja HTML5-kielesta¨ ja sen sovellusliittymista¨. Kirja kuvaa HTML:n nykyaikaisella, HTML5-ma¨a¨rittelyn mukaisella tavalla: kaikki ma¨a¨rittelyyn kuuluvat elementit, ma¨a¨ritteet, ominaisuudet ja sovellusliittyma¨t (APIt). Se tarjoaa myo¨s laajasti esimerkkeja¨ ja ka¨yta¨nno¨n ohjeita HTML5:n tarjoamien mahdollisuuksien ka¨yto¨sta¨. Varsinaisen HTML5-kielen lisa¨ksi kirja kuvaa siihen keskeisesti liittyvia¨ tekniikoita: ARIA, canvas-piirta¨minen, elementtitason metatieto, paikannus, selainmuisti eli HTML5-muisti, tausta-ajot, viestinta¨-API seka¨ MathML:n ja SVG:n ka¨ytto¨ HTML5:ssa¨.

Kirja on tarkoitettu kaikille verkkosivujen parissa tyo¨skenteleville, web-tekniikkoja ka¨ytta¨vien sovellusten tekijo¨ille ja sellaisiin tehta¨viin opiskeleville. Teos on olennainen ohjekirja ja hakuteos kokeneimmillekin web-tekniikoiden ammattilaisille.

59,00 €
Varasto: 
1