Olet täällä

Entäs tytöt

Johdatus tyttötutkimukseen
Ojanen, Karoliina; Mulari, Heta; Aaltonen, Sanna
978-951-768-318-0;
Vastapaino.
2011

Sukupuoli on yksi keskeisimmistä ihmisten elämää jäsentävistä tekijöistä. Nuoruus puolestaan on yksi ihailluimmista ja kauhistelluimmista elämänvaiheista. Viime vuosikymmeninä kehittynyt tyttötutkimus tarkastelee sukupuolen merkitystä nuorten elämässä ja tyttöyden merkityksiä, mahdollisuuksia ja rajoituksia. Se kyseenalaistaa sukupuolineutraalia puhetta lapsuudesta ja nuoruudesta sekä purkaa sukupuolittuneita mekanismeja, jotka vaikuttavat niin tyttöjen kuin poikien arkeen.

Entäs tytöt on ensimmäinen suomalainen tyttötutkimuksen oppikirja ja kaivattu yleisteos, joka hahmottelee tämän monitieteellisen tutkimusalan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. Teos tarjoaa yleisesityksen siitä, mitä suomalainen tyttötutkimus on, mistä se hakee vaikutteita ja miten sitä tehdään. Kirja koostuu tyttötutkimuksen oppihistoriaa ja nykyisiä kysymyksenasetteluja esittelevästä johdannosta sekä alan keskeisiä teemoja esittelevistä tutkimusartikkeleista.

Kirja on sekä opiskelijoille että tutkijoille tarkoitettu johdanto tyttötutkimukseen, mutta se tarjoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia myös muille tyttötematiikasta kiinnostuneille tai nuorten kanssa työskenteleville. Teosta voidaan käyttää oppikirjana ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä opetuksen taustamateriaalina peruskoulussa ja lukiossa.

34,00 €
Varasto: 
1