Olet täällä

Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa

Etnografinen tutkimus
Marttila, Maarit
978-951-39-6622-5; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (237)
2016

Koulutuksessa arvostetaan tiedollista osaamista ja oppijan kokonaisvaltaiset tarpeet saattavat jäädä vähälle huomiolle. Vaikka suomalaiset oppijat menestyvät erinomaisesti kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa, niin kouluviihtyvyys ja yhteisöllisyyden kokemukset eivät kuitenkaan ole yhtä hyvällä tasolla. Myös liiallinen istuminen, oppijoiden heikentynyt kunto ja jaksaminen aiheuttavat huolta.

Marttilan tutkimus lisää ymmärrystä 1990-luvulla Suomeen levinneestä toiminnallisesta menetelmästä, elämys- ja seikkailupedagogiikasta. Tavoitteena oli tutkia sen sovellusmahdollisuuksia opetuksessa opetussuunnitelmaa toteuttaen sekä selvittää menetelmän sopivuutta erilaisille oppijoille.

- Halusin tutkia, voiko elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta toimia yhtenä ratkaisuna opetuksessamme ilmenneisiin haasteisiin, Marttila toteaa.

Opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien kokemukset myönteisiä

Tutkimuskohteena oli erään ammattiopiston valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmä lukuvuonna 2012-2013. Siihen kuului kymmenen iältään 16-22-vuotiasta opiskelijaa. Ryhmän opetukseen sisällytettiin vuoden ajan kerran viikossa elämys- ja seikkailupedagogiikkaa erilaisissa ympäristöissä. Toiminnassa huomioitiin opetussuunnitelman tavoitteet kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi luontoon ja luontoliikunnan oheen yhdistettiin eri oppiaineita monipuolisesti.

Opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien kokemukset elämys- ja seikkailupedagogiikan käytöstä ja kuluneesta lukuvuodesta olivat myönteisiä. Keskeiset tulokset osoittavat, että menetelmä tuki yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita, kouluviihtyvyys parantui, poissaolot olivat vähäisiä ja liikunnan määrä lisääntyi. Opiskelijoiden sekä kotiväen mukaan elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta tuki oppimista. Se näyttää sopivan opetussuunnitelmien toteuttamiseen eri koulutusasteilla ja erilaisille oppijoille.

Tulokset tukevat aiempia havaintoja

Niin suomalaisten kuin kansainvälisten aiempien tutkimusten mukaan elämys- ja seikkailupedagogiikalla on ollut myönteisiä vaikutuksia yhteistyöhön ja oppimiseen motivaation kautta. Liikunnan on todettu tukevan oppimista monin tavoin. Luontoliikunnan sekä luontoympäristön on puolestaan havaittu edistävän terveyttä ja hyvinvointia.

- Koska tämä tutkimus on laadullinen, tuloksia ei voida yleistää. Kuitenkin ne tukevat aiempia tutkimustuloksia. Siksi on suositeltavaa, että menetelmää sisällytetään laajemmin osaksi opetussuunnitelmia eri koulutusasteilla, Marttila suosittelee.

 

42,00 €
Varasto: 
0