Olet täällä

Argumentti ja kritiikki

Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot
Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa
978-951-662-738-3;
Gaudeamus.
2013

Ensimmäinen perusteellinen suomalainen argumentaation, väittelyn ja retoriikan oppikirja. Se yhdistää argumentaation, analyysin ja kritiikin teorian sekä käytännön harjoitukset. Teos lähtee liikkeelle arkiajattelusta ja johdattaa oivaltamaan, mistä tieteessä on kysymys. Näin se kehittää lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, on avuksi opinnäytteiden tekiöille ja ohjaajille sekä edistää väittely- ja keskustelutaitoja.

Argumentaatio ja kritiikki soveltuu korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opettajille, opinnäytteiden ohjaajille, kielten ja viestinnän opettajille kaikilla koulutustasoilla sekä liikkeenjohdossa ja kansainvälisissä tehtävissä työskenteleville.

33,00 €
Varasto: 
2