Empty

Total: 0,00 €

You are here

Kriminologia

Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa
Kivivuori, Janne: Aaltonen, Mikko; Näsi, Matti; Suonpää, Karoliina; Danielsson, Petri
978-952-495-466-2;
Gaudeamus.
2018

Kriminologia tutkii ilmiöitä, joista ihmiset eivät mielellään haluaisi tiedettävän. Rikoksen tekijä ei yleensä halua saattaa tekojaan muiden tietoon. Myös rikosten uhrit voivat pyrkiä mieluiten unohtamaan kokemuksensa, esimerkiksi häpeän tunteen vuoksi. Tutkimuskohteen arkaluontoisuus muodostaa perustavan lähtökohdan kriminologialle.

Rikollisuuden ja turvallisuuden merkitys yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on kasvanut. Mutta miksi toiset tekevät enemmän rikoksia kuin toiset? Miksi rikokset kasaantuvat joillekin alueille? Miten köyhyys, ihmisen persoonallisuus ja sosiaalinen kontrolli vaikuttavat rikollisuuteen? Miten rikokset ovat muuttuneet?

Kriminologia vastaa rikollisuuden syitä koskeviin kysymyksiin uusimman tieteellisen tutkimustiedon pohjalta. Teoksessa tarkastellaan kriminologian näkökulmasta myös uusia rikosuhkia kuten terrorismia ja kyberrikollisuutta sekä sitä, millä keinoin rikollisuutta pyritään ehkäisemään ja miten onnistumista arvioidaan.

37,00 €
Stock: 
1