Empty

Total: 0,00 €

You are here

Kalevala 1835

Kalevala taikka Vanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muinosista ajoista
Lönnrot, Elias; Honko, Lauri
978-951-746-049-1;
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita
2017

Kansallisen itsetuntomme ja itsetietomme peruskivi, 1835 ilmestynyt Kalevalan ensimmäinen painos sisältää perustekstin, toisinnot ja Lönnrotin alkuperäinen esipuheen. Johdannon niteeseen on kirjoittanut Lauri Honko.

Kalevalan 1835 ilmestynyt laitos oli juuri se kirja, josta välittömästi ilmestyttyään tuli "kansallisuuden ja kielen tunnuskuva, jonka varaan heiveröistä suomalaista identiteettiä alettiin rakentaa". Runeberg kiitti sitä, sen maine levisi käännöksinä, juuri se oli ensimmäinen suomenkielinen teos, joka on maailmankirjallisuutta.

13,50 €
Stock: 
0