Empty

Total: 0,00 €

You are here

Yksilönvapaus

Tulevaisuuden hyvinvointivaltion peruskivi
Holm, Ruurik
978-952-264-829-7;
Into Kustannus.
2017

Miten yhteiskunta voi olla tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen olematta kollektivistinen? Tasa-arvo ei edellytä, että vahva valtio päättäisi asioista yksilöiden puolesta. Yksilönvapaus on keskeinen hyvä, joten valtion on rajoitettava puuttumistaan ihmisten elämään. Toisaalta valtion aktiivista läsnäoloa tarvitaan yksilönvapauden toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Valtion tehtäviin kuuluu vapauden jakaminen yksilöiden kesken tasa-arvoisella ja oikeudenmukaisella tavalla.

Angloamerikkalaiseen poliittiseen filosofiaan nojautuvaa keskustelua on Suomessa melko vähän. Ruurik Holmin Yksilönvapaus korjaa omalta osaltaan tätä puutetta ja samalla nostaa filosofiaa yhteiskunnallisen ja poliittisen analyysin keskiöön. Perinteinen vasemmisto saa Holmilta kritiikkiä, koska se on asettanut yksilöllisyyteen ja vapauteen liittyvät pyrkimykset tasa-arvon retoriseksi vastakohdaksi. Vasemmisto ei ole pysynyt mukana individualismin nousussa eikä ole kyennyt uudistamaan ajatteluaan jälkiteollisen yhteiskunnan mukaiseksi.

29,00 €
Stock: 
1