Empty

Total: 0,00 €

You are here

Tasavalta (Pokkari)

Sodan jälkeisen Suomen kaudet ja trendit
Alasuutari, Pertti
978-951-768-594-8;
Vastapaino.
2017

Tasavalta kertoo, miten valtakunnan mikrokosmos pyörii.

Suomi muuttui 1960-luvun lopulla moraalitaloudesta suunnitelmataloudeksi. 1980-1990-luvuilla Suomesta tuli kilpailutalous, ja 2000-luvulla markkina-ajattelu levisi yhä uusille yhteiskunnan sektoreille.

Tasavalta-tutkimuksessa professori Pertti Alasuutari tarkastelee, miten diskurssit eli puheavaruudet muokkasivat suomalaista yhteiskuntaa. Hän kartoittaa kulttuuristen kausien vaihtumista ja tapoja, joilla toimijat sopeutuvat uusiin puitteisiin ja puhetapoihin.

Alasuutari osoittaa, että Suomi muuttui sodan jälkeisinä vuosikymmeninä politiikan globaalien muotien ja mallien mukana. Uusliberalistisen kilpailutalouden rantautuminen Suomeen on siitä yksi esimerkki. Toinen tasavalta on kulttuurijärjestelmä, joka muovaa ja tuottaa alamaisiaan ja toimijoitaan.

15,00 €
Stock: 
0