Empty

Total: 0,00 €

You are here

Itsetunto kohdalleen!

Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen
Toivakka, Sari, Maasola, Miina
978-952-451-526-9;
PS-kustannus.
Taito
2017

Itsetuntemuksen kasvattaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ei koskaan ole ollut näin hauskaa! Itsetunto vaikuttaa hyvinvointiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Hyvä itsetunto on kykyä luottaa itseemme, pitää itsestämme ja arvostaa itseämme.

Itsetunto kohdalleen! antaa monipuolisesti työkaluja siihen, miten ottaa puheeksi ja käsitellä itsetuntoon liittyviä aiheita. Harjoitusten avulla voi vahvistaa itsetuntemusta sekä laajentaa käsitystä siitä, mitä kaikkea itsetuntemukseen liittyy. Kirja innostaa ohjaajaa ja oppijoita oman itsen tutkimiseen ja tiedostamiseen.

Itsetunto on haavoittuvaista ja säteilee koko elämäämme. Siksi kaiken työskentelyn taustalla on oltava oppijaa kunnioittava ja kannustava asenne. Ohjaajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota ryhmän sisäisen luottamuksen luomiseen, oman läsnäolon tapaan sekä kannustavan palautteen antamiseen.

Kirjan harjoituksissa rakennetaan toiminnallisilla tavoilla eri-ikäisten itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja. Niissä pohditaan esimerkiksi omia hyviä puolia, harjoitellaan tunteiden säätelyä sekä opitaan esiintymis- ja ryhmäviestinnän taitoja. Harjoituksia voi tehdä niin yksin kuin ryhmässä. Ne kannustavat ottamaan uusia näkökulmia omaan itseen ja tapaan olla muiden kanssa vuorovaikutuksessa.

45,00 €
Stock: 
1