Empty

Total: 0,00 €

You are here

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi

Haapala, Arto; Puolakka, Kalle; Rannisto, Tarja
978-952-222-688-4; 0355-1768
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia (1417)
2015

Minkälaiset ympäristöt tukevat hyvinvointia? Minkälainen rooli esteettisillä seikoilla on tai tulisi olla ympäristöä ja kaupunkikuvaa koskevassa päätöksenteossa? Teos tarjoaa tuoreen ympäristöesteettisen näkökulman hyvinvoinnin kysymyksiin ja nostaa esille sellaisia käsitteitä kuin esteettinen jalanjälki, vuorovaikutteinen ympäristösuunnittelu, ekologinen estetiikka ja leppoistaminen.

Esteettisyys ei ole turhaa ylellisyyttä, vaan tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Esteettisyydelle tulisikin antaa entistä vahvempi asema kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa. Konkreettisten esimerkkien avulla kirjoittajat valaisevat ympäristön esteettisten arvojen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi rakentaa keskusteluyhteyksiä eri ympäristöalojen välille ja soveltuu hyvin yliopistolliseksi oppikirjaksi. Ympäristö- ja kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleville teos antaa välineitä viheralueiden ja muiden esteettisten ympäristöjen pohdintaan.

25,00 €
Stock: 
1