Empty

Total: 0,00 €

You are here

Poliittisen käsite

Schmitt, Carl
978-952-7093-02-3;
Tutkijaliitto.
Paradeigma-sarja
2015

"Poliittinen vastakohta on vastakohdista intensiivisin ja äärimmäisin, ja kukin konkreettinen vastakohtaisuus on sitä poliittisempi, mitä lähemmäs se tulee äärimmäisintä pistettä, ystävä/vihollinen-ryhmittelyä."

Poliittisen käsite on yksi oikeusteorian ja politiikan­filosofian klassikon, saksalaisen Carl Schmittin, keskeisimmistä teoksista. Vuonna 1932 ilmestyneessä kirjassaan Schmitt käsitteellistää politiikan olemusta tähdentäen sen konfliktuaalista luonnetta: viime kädessä politiikassa on aina kyse jaottelusta ystäviin ja vihollisiin.

Moneen suuntaan kurkottavassa teoksessaan Schmitt tarkastelee poliittisen käsitettä muun muassa suhteessa etiikkaan, talouteen ja tekniikkaan ulottaen tarkastelunsa valtio-opin, oikeusteorian sekä filosofian ohessa myös käsitehistorian ja teologian piiriin.

Nimiesseen lisäksi teokseen sisältyy kolme täydentävää korollaaria sekä historianfilosofinen esitelmä "Neutralisointien ja depolitisointien aikakausi", jossa Schmitt tarjoaa omaperäisen näkemyksen Euroopan historiasta 1500-luvulta omaan aikaansa.

28,00 €
Stock: 
0