Empty

Total: 0,00 €

You are here

Arjen säikeet

Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin
Lönnqvist, Bo
951-796-170-7;
Atena Kustannus.
2000

Miksi historialle ei saa nauraa museossa? Miten tuoksut ohjaavat muistiamme? Missä kulkee yksityisen ja julkisen raja? Miten häävirret neuvovat avioparia? Miksi nuoret vaimot hemmottelevat miehiään herkuilla? Mite 1700-luvun nuori tyttö kokee mummonsa kuoleman? Kuka saa pitää mustaa nahkarotsia?

Näihin ja moniin muihin suomalaiseen arkielämään liittyviin kysymyksiin etsi i vastausta Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen tutkimusprojekti. Viiden kirjoittajan 1 8 artikkelissa suomalaista arkea kudotaan monista säikeistä: päiväkirjamerkinnöistä, valon ja pimeän vaihtelusta, miesten ja naisten eroista, Joel Lehtosen Putkinotkosta, syömisestä, vaatetuksesta ja leluista — kuten barbie-nukeista. Yhdistävänä säikeenä tässä arjen historiallis-antropologisessa sikermässä ovat aika, tila, ruumis ja esineellinen ympäristö ihmisten jokapäiväisen eletyn elämän usein huomaamattomana merkityksellisenä kenttänä.

5,00 €
Stock: 
1