Empty

Total: 0,00 €

You are here

Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen

Sajavaara, Kari; Piirainen-Marsh, Arja
951-39-0718-X; 1457-1269
Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Teoriaa ja käytäntöä (3)
2000

Teoksessa tarkastellaan soveltavan kielentutkimuksen historiaa, yleistä tiede- ja tutkimusperustaa ja suhdetta yleiseen kielitieteeseen ja muihin läheisiin tieteenaloihin. Monitieteisen tutkimusalan usein hankalat metodiset ongelmat tulevat teoksessa laajasti esille. Mukana on myös artikkelit käänöstieteen ongelmista sekä kielisuunnittelusta ja kielipolitiikasta. Laajan esittelyn on saanut myös Suomen kielikoulutuksen nykytila ja kehittämisnäkymät.

5,00 €
Stock: 
13