Empty

Total: 0,00 €

You are here

Tutkielma hallitusvallasta

Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta
Locke, John
978-951-662-640-9;
Gaudeamus.
2014

John Locken (1632-1704) ajatukset ovat vaikuttaneet syvästi koko länsimaiseen poliittiseen järjestelmään. Esimerkiksi Yhdysvaltojen perustuslaki seuraa Locken liberalismia.

Tutkielma hallitusvallasta on hänen yhteiskuntafilosofinen pääteoksensa, yksi alan keskeisimmistä klassikoista. Sen sisältämä teoriaa yksityisen omaisuuden ja yksilön vapauden loukkaamattomuudesta käytetään edelleen filosofisen keskustelun pohjana.

31,00 €
Stock: 
2