Empty

Total: 0,00 €

You are here

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet

Teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita
Ahvenainen, Ossi; Holopainen, Esko
978-951-97665-3-9;
Special Data.
2014

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet on monipuolinen perusoppikirja, joka tarjoaa tutkimukseen ja käytännön opetustyöhön nojaavaa tietoa luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja siinä ilmenevistä vaikeuksista. Kirjassa esitellään yksityiskohtaisesti opettajien ja vanhempien käyttöön tarkoitettuja työvälineitä ennaltaehkäistä, tunnistaa ja korjata lukivaikeuksia. Tämä kirja on kuudes lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia käsittelevässä kirjasarjassa. Kaikissa on haluttu painottaa tutkimustiedon ja käytännössä testatun kokemuksen tuomista opettajan arkityöhön.

Lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ja opettaminen monimediaisessa ympäristössä ja siinä erilaisten oppijoiden tuen tarve käsittää yhden peruskoulun ydinalueista. Perusopetuksessa tarvitaan yhä enemmän tutkittua tietoa lukemisen oppimisen ja opetuksen perusteista mikäli hyvä laatutaso halutaan säilyttää. Teoksen kirjoittajat ovat tunnettuja alansa asiantuntijoita ja heillä on pitkä tieteelliseen kokemukseen ja erityisopettajan koulutukseen perustuva tausta. Kirja soveltuu oppikirjaksi opettajan koulutukseen, kasvatustieteen opiskelijoille sekä varhaiskasvattajille. Myös lukivaikeuksista kiinnostuneet oppilaiden vanhemmat voivat saada kirjasta hyödyllistä tietoa.

48,80 €
Stock: 
5