Empty

Total: 0,00 €

You are here

Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla

Laatikainen, Pirjo
978-952-451-531-3;
PS-Kustannus.
Opetus 2000
2011

Tämä kirja on monipuolinen kurkistus alaluokkien laaja-alaisen erityisopettajan työhön. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa lukujärjestyksen laatiminen, erityisopetuksen tarpeen arviointi, puhe- ja lukiopetus sekä matematiikan, englanninkielen, maahanmuuttajaoppilaiden ja lahjakkaiden erityisopetus. Ajankohtaiseksi kirjan tekee uusi perusopetuslaki, joka muuttaa oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot kolmiportaisiksi. Kirjassa otetaan kantaa erityisopetuksen kysymyksiin, joita uusi kolmiportainen tukimalli saattaa tuoda ratkottavaksi, ja pohditaan, mikä auttaa erityisopettajaa jaksamaan työssään.

Kolmiportaisen tuen malli korostaa yhteistyötä, joka vaatii tiiminjäsenten osaamisalueisiin ja työtapoihin perehtymistä. Erityisopettajien lisäksi kirja on tärkeää luettavaa luokanopettajille ja rehtoreille, jotka toimivat yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Teos antaa lukijalleen arvokasta käytännön tietoa niistä tuen tavoista, joiden avulla voidaan ehkäistä oppilaiden syrjäytyminen.

43,00 €
Stock: 
0