Empty

Total: 0,00 €

You are here

Representaatio

Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi
Knuuttila, Tarja; Lehtinen, Aki Petteri
978-952-495-137-1;
Gaudeamus.
2010

Representaatio eli esittäminen on jokapäiväistä toimintaamme. Erilaiset merkit, mallit, äänet, kuvat, mielteet ja signaalit esittävät jotakin itsensä ulkopuolista: liikennemerkki sääntöä, sanomalehden uutisotsikko tapahtumaa maailmassa, kartta maantieteellistä todellisuutta, lause puhujan ajatusta. Näin on tapana ajatella, ja representaatio on tuttu myös tieteellisistä ja taiteellisista käytännöistä. Epäselvää kuitenkin on, mitä representaatiot oikein esittävät ja kuinka ne sen tekevät. Mistä representaatiossa on kysymys ja mitä sillä tehdään? Onko representaation käsitteestä enemmän haittaa kuin hyötyä filosofian ja tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteenä?

Teos johdattelee lukijan representaation monimuotoisiin kysymyksiin filosofian, kirjallisuuden ja taiteen tutkimuksen, kognitiotieteen, yhteiskuntatieteiden sekä tieteen tutkimuksen näkökulmista. Pääroolin esittää itse esittäminen.

"Representaation käsitteen ympärille kasaantuneet ongelmat ovatkin johtaneet puheeseen representaation kriisistä. Toisaalta erilaiset yhteiskunnallisesti virittyneet konstruktivistiset suuntaukset katsovat ylittäneensä representaation kriisin: kulttuuri ja sosiaalinen todellisuus ovat niiden mukaan erilaisin representaatioin tuotettuja ja sellaisina erilaisten intressien ja ideologioiden läpäisemiä."

36,00 €
Stock: 
0