Empty

Total: 0,00 €

You are here

Suomalainen vapaa-aika

Arjen ilot ja valinnat
Liikkanen, Mirja
978-952-495-058-9;
Gaudeamus.
2009

Henkilökohtaisilla valinnoilla ja arjen haaveilla on nyky-yhteiskunnassa kauaskantoisia seurauksia. Monet väittävät että niiden varaan rakentuu niin koko uusi talous kuin nykyiset yhteiskuntaluokatkin. Puhutaan elämysyhteiskunnasta, unelmayhteiskunnasta, tarinayhteiskunnasta ja kokemustaloudesta. Vapaa-ajan luonnetta on tutkittu vähän, vaikka yksityinen elämänpiiri ja vapaa-aika on yhä tärkeämpi toiminnan areena ja lähtökohta oman elämän ja identiteetin rakentamisessa. Tämä teos tarkastelee ihmisten vapaa-ajan valintoja heidän sosiaalisissa suhteissaan, harrastuksissaan ja kulttuurituotteiden käyttäjinä.

Yhteiskunnallinen kehitys näyttää ristiriitaiselta: toisaalta ihmiset ilmaisevat yhä voimakkaampaa suuntautuneisuutta perheeseen, toisaalta valinnat yksilöllistyvät ja monipuolistuvat. Kansainväliset virtaukset ja elämäntapatrendit ovat yhä vahvemmin läsnä ihmisten arjessa, mutta myös kansalliset ominaispiirteet ja kulttuurisisällöt pitävät pintansa.

30,00 €
Stock: 
7