Empty

Total: 0,00 €

You are here

Vihreä teoria

Ympäristö yhteiskuntateorioissa
Massa, Ilmo
978-952-495-084-8;
Gaudeamus.
2009

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen moderni teoreettinen keskustelu syntyi 1970- ja 1980- luvuilla kehittyneissä länsimaissa. Näistä iduista on versonut vaikutusvaltainen ja yhteiskuntatieteen sisällä räjähdysmäisesti laajeneva keskustelu ympäristökriisin teoreettisista tulkinnoista.

Ympäristökysymykset ovat tunkeutuneet myös poliittisen päätöksenteon ytimiin ja esimerkiksi ekomodernisaatiosta on tullut uutta ekososiaalista yhteiskuntapolitiikkaa kokoava käsite.

Vihreä teoria on ensimmäinen suomenkielinen yhteiskuntatieteen ympäristöteoreettista keskustelua esittelevä teos. Siinä kuvaillaan ja arvioidaan niitä tapoja, joilla ympäristö on erilaisissa teoriaperinteissä käsitteellistetty ja miten "ympäristön", "sosiaalisten", "poliittisen", "taloudellisen" ja "kulttuurisen" välinen yhtälö on niissä ratkaistu.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi, mutta soveltuu myös ajankohtaiseksi tietokirjaksi jokaiselle ympäristöpolitiikasta kiinnostuneille.

31,00 €
Stock: 
5